Zuiver gezien hoef je als projectleider binnen een gemeente niet uit te leggen wat je met je geld gedaan hebt. De bestemming van dat geld is immers al geborgd bij de start van het project. Bij overschrijdingen is het natuurlijk wel van groot belang dat je exact in kaart hebt waar het mis is gegaan en wat de vervolgstappen zijn.

Match tussen kwalitatieve en kwantitatieve deel

Op het moment dat dat je een infrastructureel project zoals bijvoorbeeld een rotonde gaat realiseren, is er al overeenkomst over het bedrag dat daaraan gespendeerd wordt en wat de uitkomst van het project gaat zijn. Aan de voorkant van een project is het natuurlijk van groot belang om uit te leggen waar het geld aan uitgegeven gaat worden, maar aan de achterkant van het project is dat alleen interessant bij overschrijdingen. Natuurlijk is het altijd belangrijk dat je steeds de match kunt maken tussen het kwantitatieve deel – waar is welk deel van het geld aan besteed – en het kwalitatieve deel. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er voor een bepaald budget honderd vierkante meter straat is gelegd en dat het daarmee voor de komende tien jaar voor elkaar is. Heel helder.

Missers

Met name bij budgetoverschrijdingen is het dus enorm belangrijk dat je dat exact in kaart hebt. Zo viel de rotonde in Beilen vijf ton hoger uit dan gebudgetteerd. Door een aantal missers was voor de start van het project niet in kaart gebracht dat de rotonde werd aangelegd op een bodem die deels bestond uit slappe veengrond. Hierdoor was de verdichting van de bodem niet goed genoeg. Alles moest afgegraven worden en er moest nieuw zand gestort. Op dat moment kwam er bovendien aan het licht dat er nog allemaal kabels in de grond zaten die verlegd moesten worden. In dat geval is het natuurlijk van groot belang dat alle stakeholders op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en dat je goed moet kunnen uitleggen waar het – extra – geld aan wordt besteed. Reden temeer om overschrijdingen buiten de gemeentedeur te houden.

Nieuwsgierig?

Met ICASSxl hou je als gemeente overzicht en controle op alle onder- en bovengrondse werkzaamheden in de openbare ruimte en wordt de prestatieverklaring een stuk eenvoudiger. ICASSxl biedt je handvatten voor proactieve regie én zorgt voor efficiënte communicatie en tijdsbesteding. Benieuwd wat ICASSxl voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op via icass@smart4solutions.nl of 06 – 2815 4741.

Jan van der Heide